Ziekte en vakantie, alle regels op een rijtje.

Ziekte en vakantie, alle regels op een rijtje.

De vakantie is nu echt aangebroken. Hopelijk gaat het weer in Nederland ook een beetje meewerken… Om misverstanden en vervelende situaties te voorkomen, hierbij nogmaals de blog over ziekte en vakantie. Omdat het belangrijk is dat u als werkgever goed op de hoogte bent.

Ook (langdurig) zieke mensen hebben vakantie nodig. Hier is ook recht op. Maar het blijkt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de regelingen omtrent ziekte en vakantie. Dit is vaak een bron van misverstanden en conflict.

Omdat de vakantie periode begonnen is, zet ik voor u de belangrijkste regels op een rij. Hierbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen medewerkers die vóór 1-1-1012 ziek zijn geworden en mensen die ná 1-1-2012 ziek zijn geworden.

Eerste ziektedag vóór 1 januari 2012

In de oude regeling bouwde een volledig zieke werknemer alleen over de laatste zes maanden van de ziekteperiode vakantie-uren op.

Daarnaast, als iemand gedeeltelijk aan het werk was, dan werden er alleen vakantie-uren opgebouwd over de daadwerkelijk gewerkte uren.

Eerste ziektedag ná 1 januari 2012

Vanaf 1-1-2012 bouwt een zieke werknemer volledige vakantie-uren op. Ongeacht de mate van arbeidsongeschiktheid.

Gevolg hiervan is dat een zieke werknemer die op vakantie wil, volledig aanspraak moet maken op vakantie-uren.

Let op! Dit geldt alleen voor de wettelijke vakantie-uren. De opbouw en opname van bovenwettelijke vakantie-uren, zoals bijvoorbeeld afgesproken in een cao of een individuele arbeidsovereenkomst, mogen in bepaalde gevallen aangepast worden. Dit moet echter wél van te voren afgesproken zijn. Lees: in de cao of arbeidsovereenkomst staan.

Ziekte en vakantie: eenvoudigere regels

De huidige regeling neemt een hoop onduidelijkheid weg. Voorheen was er nog veel discussie of iemand vakantie mocht opnemen die dan werden aangemerkt als ziektedagen. Hier was de term ‘genieten van de vakantie’ het ‘sleutelwoord’: Als iemand daadwerkelijk kon ‘genieten’ van zijn vakantie, dan werd het als vakantie aangemerkt. Kon iemand maar beperkt echt ‘genieten’ van de vakantie, dan viel het nog vaak onder ziektedagen. Uiteraard is ‘genieten’ erg subjectief, dus vaak een bron van meningsverschillen.

Nu dus niet meer. De wet is nu duidelijk: iedereen bouwt volledige vakantie-uren op, en ook zieke medewerkers moeten gewoon vakantie opnemen.

Maar: als iemand als gevolg van een ziekteregeling minder loon krijgt uitbetaald, bijvoorbeeld 70%? Dan krijgt de zieke medewerker voor de tijd van de vakantie zijn loon 100% uitbetaald, in plaats van de 70%! Immers, de werknemer bouwt volledige vakantie-uren op. Dus heeft hij recht op volledige vakantiedagen!

Kortom, als iemand 70% loon uitbetaald krijgt als gevolg van ziekte, en deze wil 2 weken op vakantie, krijgt deze werknemer gedurende 2 weken 100% loon uitbetaald. Na die 2 weken valt het loon terug naar 70%.

Overgangsregeling

Er zijn nu nog mensen die vóór 1-1-2012 ziek zijn geworden. Ook deze mensen hebben recht op vakantie.

Dan is de regeling als volgt: tót 1-1-2012 valt de medewerker onder de oude regeling, en vanaf 1-01-2012 geldt de nieuwe regeling.

Met andere woorden: als iemand op 1 juli 2011 ziek is geworden en nu nog ziek, dan geldt de regeling ‘alleen vakantieopbouw over de laatste zes maanden’. Er is dus geen recht op vakantie-uren over 2011 (immers, de laatste zes maanden van de ziekteperiode vielen niet in 2011). Maar vanaf 1-1-2012 geldt dus volledige opbouw.

Er is dus géén terugwerkende kracht voor de ‘nieuwe’ vakantieregeling!

Ziek op vakantie

Mensen kunnen ook ziek worden op vakantie. Daarvoor geldt onderstaande regeling

Wordt de medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan moet hij zich direct bij zijn werkgever ziek melden. Doet de ziekte zich voor in het buitenland, dan is controle hierop moeilijk, waarbij de regeling over ziekmelding kan voorschrijven dat de medewerker een verklaring overlegt van een buitenlandse arts. Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. De aanspraak op vakantie wordt niet met de ziektedagen verminderd. Mits afgesproken in een overeenkomst. Bron: HR-Praktijk

Dat dit nog wel eens voor rare situaties leidt laat het artikel in PW De Gids zien, waarin wordt geschreven over een onvindbare werknemer…

En dan nog iets: het is nooit verkeerd om met uw werknemer te bespreken wat de aard van de vakantie gaat worden. Natuurlijk speelt hier een vorm van privacy mee. U hoeft niet het naadje van de kous te weten. Maar ook op vakantie dient een werknemer rekening te houden met het feit dat hij zijn herstel niet mag belemmeren.

Bij een vakantie met 8 uur in een krappe vliegtuigstoel met zware rugklachten mogen –ook vanuit werkgeverskant- wel de nodige vraagtekens gezet worden. Maar, hierin is het laatste woord aan de bedrijfsarts! Dus als u twijfels heeft over de aard van de vakantie en eventuele gevolgen voor de re-integratie, raadpleeg dan altijd uw bedrijfsarts, of laat de medewerker nogmaals oproepen door de bedrijfsarts. Alleen dan kunt u misverstanden voorkomen.

Wij wensen u ook een fijne vakantie.

Bron: VerminderVerzuim

 

Deel dit bericht

Ontdek meer

Geen categorie

Tijd voor verandering

Na 10 mooie jaren samen All Human verder te hebben uitgebouwd is het tijd voor verandering. Muriël van Beurden gaat verder onder de naam All