Ziekmelding en privacy (Verzuimpolitie Zembla)

De uitzending van Zembla van 19 september 2013 heeft weer stof doen opwaaien, zeker binnen de beroepsgroep die werkzaam is in de branche van verzuim en al wat daar mee samenhangt.

Waar ging de het over en veroorzaakte de opschudding?

Medische gegevens die ongeoorloofd in verkeerde handen vallen, uitkeringen die niet worden gedaan door verzekeraars omdat vertrouwelijke medische gegevens terecht niet beschikbaar worden gesteld door de werkgever.

In dit blog geven wij u een aantal praktische tips: wat mag wel, wat mag niet en hoe kan het anders.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Hoe kunt u dit realiseren zonder de privacy-regels te schenden? Bij de ziekmelding mag u niet aan uw werknemer vragen naar de aard van de aandoening, u mag zeker wel vragen naar de volgende aspecten:

–          Zaken die verband houden met het de continuïteit van het werk;

–          Bereikbaarheid (denk aan verpleegadres of telefoonnummer);

–          Is sprake van een vangnetsituatie (zwangerschap of orgaandonatie);

–          Kan ik aanspraak maken op ziekengeld omdat je eerder een WIA-, WAO- of Wajong uitkering hebt gehad;

–          Houdt je ziekte verband met een ongeval op het werk;

–          Wordt het verzuim veroorzaakt door een verkeersongeval waarbij een derde aansprakelijke is.

In de praktijk van alledag is het normaal dat uw werknemer u spontaan allerlei details vertelt over zijn ziekte, doktersbezoeken, medicijnen en therapieën. Jullie hebben nu eenmaal een goede band met elkaar. De vraag is wat te doen met die privacy gevoelige informatie? Het is goed te weten dat u als werkgever uw eigen, persoonlijke aantekeningen mag maken over deze zaken. Belangrijk is dat deze persoonlijke zaken op geen enkele manier toegankelijk zijn voor anderen c.q. u ze niet met anderen deelt, dus ook niet met een verzekeraar of arbodienstverlener!

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe u dan uw verantwoordelijkheden met betrekking tot verzuimbegeleiding en re-integratie kunt nakomen als u officieel helemaal niets mag weten over de ziekte, zeker als het gaat om verzuim dat langer duurt dan een normaal griepje.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit heel goed kan, het is een kwestie van anders denken en doen. In plaats van (te) lang stil te staan bij de kwalen, pijntjes en allerlei ongemakken ga je uit van wat iemand nog wel kan ondanks de (langdurige) ziekte en gaat het gesprek met uw medewerker ook daarover. Bijkomend voordeel als u anders gaat denken en doen bij langdurige verzuimkwesties is dat u aanzienlijk bespaart op uw verzuimkosten.

 

 

Deel dit bericht

Ontdek meer

Geen categorie

Tijd voor verandering

Na 10 mooie jaren samen All Human verder te hebben uitgebouwd is het tijd voor verandering. Muriël van Beurden gaat verder onder de naam All