Verzuimbegeleiding met succes

Graag neem ik jullie mee in de kracht van All Human. In dit geval verzuimbegeleiding. Steeds vaker worden we benaderd door een klant via een arbeidsjurist. Voor ons ook verrassend, aangezien we de samenwerking eerder weleens hebben opgezocht, maar niet gevonden. Grappig om te merken dat nu we de focus hier niet op hebben gelegd, de samenwerking tot stand komt.

Hoe komt dit nou?
Zomaar een voorbeeld. Een HR op afroep klant van ons, in dit geval een klant die we reeds 8 jaar bedienen met een HR abonnement had een vastgelopen verzuim casus.
Een medewerker met spanningsklachten en een functioneringsprobleem die al maanden thuis zit en waarvan de arbeidsongeschiktheid helder was.
De jurist was reeds betrokken bij de functioneringsproblematiek, alleen door de ziekmelding lag de zaak stil. Zowel werkgever als werknemer hadden een naar gevoel over de situatie en waren niet in staat een goed gesprek met elkaar te voeren. Werkgever voelde zich benadeeld door het langdurige verzuim ontstaan na het inzetten van een verbeterplan, en werknemer voelde zich niet gehoord en begrepen in zijn verzuim. Door deze patstelling kwamen ze samen niet verder en het conflict zorgde voor vertraging in mogelijke reintegratie.

All Human werd om advies gevraagd. We waren niet betrokken bij de verzuimcasus aan de voorkant en kwamen binnen bij deze patstelling. Allereerst hebben we het dossier doorgenomen en gevraagd wat de doelstelling van werkgever was. U raadt het al, liefst zo snel mogelijk afscheid nemen. Geen vertrouwen in verbetering functioneren en geen vertrouwen in de medewerker als persoon.
We hebben geadviseerd als extern casemanager op te treden, het contact met werknemer te zoeken en met goedkeuring van werknemer ook met de bedrijfsarts.We hebben duidelijk aangegeven dat we het einddoel van de werkgever begrepen, maar dat we eerst de stappen conform wet Poortwachter moesten volgen om beweging te creëren in deze vastgelopen verzuimcasus.

We hebben gekozen voor online afspraken. Werknemer moest hier even aan wennen, maar ervaarde tegelijkertijd dat online gesprekken voeren vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving zinvol was.
Na ingezet te hebben om neutraliteit en het vertrouwen van de werknemer te hebben gekregen, heb ik samen met de werknemer gekeken naar zijn doel. Wat we vaker zien bij dit soort arbeidsongeschiktheid situaties, is dat de behandeling voorop staat en door werknemer niet nagedacht wordt over eigen verantwoordelijkheid inzake reïntegreren.
Door het gesprek hierover aan te gaan, maak je werknemer bewust dat niet alleen de werkgever een verantwoordelijkheid heeft in reintegratie, maar zeker ook de werknemer. Door vervolgens opnieuw naar doel bepaling te gaan kijken, kwam in deze casus al snel naar boven dat werknemer wilde reïntegreren, maar torenhoog opzag tegen de confrontatie met werkgever en niet inzag hoe hij zijn werk nog goed kon doen.
Door samen met werknemer het gesprek met leidinggevende aan te gaan, kon ik zorgen dat het echte gesprek gevoerd werd, met respect voor de standpunten van beide partijen.
Samen kwamen we tot de conclusie, dat terugkeer in eigen functie zou betekenen terugkeer naar het verbetertraject, ofwel starten waar ze gebleven waren voordat werknemer arbeidsongeschikt werd.
In overleg met de bedrijfsarts werd duidelijk dat de behandeling van werknemer dusdanig ver gevorderd was, dat werknemer snel volledig kon reïntegreren,  maar dat het conflict in de weg stond hier te komen.
Werkgever en werknemer kwamen gezamenlijk tot de conclusie, dat het conflict weliswaar uitgesproken was, maar dat terugkeer voor beide partijen geen goede optie was. In goed overleg zijn werkgever en werknemer uit elkaar gegaan. En uiteraard, heeft werknemer zich hersteld gemeld.

Inmiddels bemiddelen wij steeds vaker in dit soort zaken. Onze kracht is beweging creëren in vastgelopen trajecten. Door objectief, emotioneel niet betrokken te zijn en als extern casemanager op te treden, worden zowel werkgever als werknemer goed geholpen en ontstaat er een werkbare situatie, wat de uitkomst ook mag zijn.

Deel dit bericht

Ontdek meer

Geen categorie

Tijd voor verandering

Na 10 mooie jaren samen All Human verder te hebben uitgebouwd is het tijd voor verandering. Muriël van Beurden gaat verder onder de naam All