Recht op correctie / vergeten worden

Recht op correctie / vergeten worden

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All Human. Tot slot heeft u het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al uw gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een door u aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stuur de gegevens naar:
office@allhuman.nl

Verzoek om inzage

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@allhuman.nl . We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Bent u niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.