Oeps, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd één dag te laat opgezegd

Oeps, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd één dag te laat opgezegd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet meer weg te denken uit ons arbeidsrechtelijk bestel. Kenmerkend is dat deze arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken.

Het is belangrijk goed in de gaten te houden op welke datum de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd precies eindigt. Een vergissing van één dag kan een werkgever duur komen te staan.

Een voorbeeld: werkgever en werknemer hebben een arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van zes maanden, ingaande op 1 september 2012. Op 1 maart 2013 (één dag na afloop van het contract) is de werknemer zoals gebruikelijk aan het werk gegaan en overhandigde de werkgever hem rond 15.00 uur een brief gedateerd op 25 februari 2013 met de mededeling dat zijn tijdelijke contract niet zou worden verlengd en daarom zijn dienstverband met ingang van 1 maart 2013 was geëindigd. Voorafgaand aan deze brief hebben werkgever en werknemer niet met elkaar gesproken over een verlenging dan wel beëindiging van het contract.

 

De werknemer kan vervolgens stellen dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend is voortgezet en daarom niet van rechtswege is geëindigd en vervolgens doorbetaling van zijn salaris vorderen.

De wet geeft deze werknemer gelijk, bepaald is namelijk dat indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na het verstrijken van de tijd waarvoor zij is afgesloten zonder tegenspraak wordt voortgezet, de arbeidsovereenkomst wordt geacht voor dezelfde tijd (in dit voorbeeld dus zes maanden), doch maximaal voor de duur van één jaar te zijn aangegaan.

 

Wilt u het contract niet verlengen, dan is het belangrijk dat u uw werknemer na afloop van het contract niet meer toelaat tot zijn of haar werkzaamheden zodat niet de indruk kan worden gewekt dat u de arbeidsovereenkomst wilt voorzetten.

Deel dit bericht

Ontdek meer

Geen categorie

Tijd voor verandering

Na 10 mooie jaren samen All Human verder te hebben uitgebouwd is het tijd voor verandering. Muriël van Beurden gaat verder onder de naam All