Modernisering van de Ziektewet: één flexwerker meer of minder kost u € 100.000,- of een veelvoud daarvan!!

Deel dit bericht

Modernisering van de Ziektewet: één flexwerker meer of minder kost u € 100.000,- of een veelvoud daarvan!!

De kern van deze wet is dat Ziektewet- en WGA-lasten van flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan vanaf 2014 rechtstreeks toegerekend worden aan de oud-werkgever.

Het UWV maakt binnenkort aan alle werkgevers bekend, wat de instroom van flexwerkers is geweest in de afgelopen jaren. Deze cijfers bepalen de hoogte van de ZF-flex premie in 2014 en de jaren daarna. De hoogte van de ZW-flex of WGA-flex premie wordt bepaald door medewerkers die bij de werkgever ziek uit dienst is gegaan.

Het UWV gaat u als volgt informeren:

–          Vanaf 1 januari 2013 ontvangt iedere werkgever een kopie van de WGA-flex beslissing van zijn ex-werknemers.

–          Per 1 juli 2013 geldt dat ook de ZW-flex beschikking;

–          Eén dezer dagen begint het UWV met de verzending van de ZW-flex beslissingen over 2012. Dit proces moet voor 1 september 2013 zijn afgerond;

–          Vervolgens worden de WGA-flex beslissingen verstuurd. Eind november 2013 moet dit gereed zijn;

–          De ZW-flex beslissingen over de 1e helft van 2013 gaan daarna op de bus.

 

De UWV procedure omtrent het verstrekken van de informatie is als volgt:

–          U ontvangt een informatiebrief met bijlage. De bijlage bevat een lijst met ex-werknemers die in 2012 een ZW- of WGA-flex uitkering hebben ontvangen

–          U vinkt aan welke beschikkingen u wil ontvangen (binnen 4 weken);

–          U ontvangt alle beschikkingen die met recht, hoogte en duur van de uitkering te maken hebben. Tegen alle beschikkingen kan bezwaar      gemaakt worden;

–          De bezwaartermijn is 6 weken.

 

Het is voor u van groot belang om alle stukken op te vragen bij het UWV en zeer nauwkeurig te controleren op juistheid. Indien u zich bewust bent van het feit dat in de huidige premie systematiek € 1,- uitkering (die betaald wordt aan uw ex-werknemer) betekent dat u € 2,- premie betaalt voor een periode van maximaal 12 jaar, dan leert een eenvoudig rekensommetje dat een uitkering van € 10.000,- per jaar u al snel 12 x € 10.000,- x 2 = € 240.000,- kan kosten.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft hoe om te gaan met deze complexe materie of behoefte heeft aan meer inhoudelijke informatie. U kunt ons altijd bellen voor het maken van een afspraak op 06-83200919. Mailen mag natuurlijk ook naar daphne@www.allhuman.nl.

 

Ontdek meer