HR uw Privacy binnen de nieuwe AVG wet, wat betekent dat?

Iedereen die betrokken is bij persoonsgegevens moet kennis  hebben van de AVG. In ieder geval ook jij als HR professional, want je hebt de beschikking over de personeelsgegevens en de gegevens van sollicitanten. Organisaties moeten zich meer bewust worden van de privacy.

Voorkom een boete

Het is steeds makkelijker om data van sollicitanten en personeel te verzamelen. Tegelijkertijd legt de AVG je verschillende beperkingen op. Verwerk je regelmatig alle persoonsgegevens van de werknemers? En mag je ook bijzondere persoonsgegevens van werknemers zoals medische gegevens verzamelen? Hoelang bewaar je de gegevens van sollicitanten en werknemers eigenlijk? Wat mag er nog wel in een personeelsdossier staan? Wie is er verantwoordelijk? Als HR professional komen er met deze nieuwe wetgeving vele vragen op je af. Met het antwoord op deze vragen voorkom je dat de Autoriteit Persoonsgegevens een forse boete oplegt. Op de hoogte zijn en blijven van actuele regelgeving is dus essentieel.

En als dat niet lukt? Dan kan je altijd een beroep op ons doen. Als HR coach leiden wij je naar de beste oplossingen!

Deel dit bericht

Ontdek meer

Geen categorie

Tijd voor verandering

Na 10 mooie jaren samen All Human verder te hebben uitgebouwd is het tijd voor verandering. Muriël van Beurden gaat verder onder de naam All