Duurzaam in beweging

geschreven door Muriël Jordan

Deze week heeft Marco van Basten  de regie genomen over zijn eigen loopbaan. Hij heeft zich eerder ziek gemeld met wat nu blijkt werk gerelateerde stress klachten. Hij heeft zelf besloten dat het beter is dat hij “een stap terug doet”.  Nu is Marco bezig met beweging, een voetbalteam trainen en beweging, zo blijkt hieruit ook, hoeft niet per definitie duurzaam te zijn.

Ook voor 2015 wordt veel aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid door het kabinet. Meer mensen moeten aan het werk en de focus bij de werkende mens wordt ingezet op duurzame inzetbaarheid. Hier zijn diverse potjes voor gereserveerd. Het kabinet trekt 1.5 miljoen euro uit voor het eigen programma duurzame inzetbaarheid en 22 miljoen voor het sneller en beter toepassen van duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Dit laatste te verkrijgen door ESF subsidie aan te vragen waar je 50% subsidie kunt krijgen voor projecten kleiner dan € 20.000. De AWVN gaat uit van de zogeheten vitaliteitsdriehoek die bestaat uit betekenisvol werk, in staat zijn om de werkzaamheden uit te voeren, en het behouden en stimuleren van gezondheid.

Aandacht genoeg, nu de actiebereidheid nog. Vanuit het HRM vakgebied ligt de aandacht hier steeds meer op. In cao’s worden  concrete afspraken gemaakt. Goede initiatieven worden ondersteund om interne en externe mobiliteit te bevorderen.  Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Nu naar de werkvloer. Daar waar het gebeurt. Wat doen de leidinggevende en de medewerker zelf. Laten we mensen nadenken over wat doe ik over 5, 10, 30 jaar? Gaan we hierover het gesprek aan het elkaar?

Marco heeft zelf het initiatief genomen; “hij kon nog maar twee dingen doen: of ander werk, of je gaat je werk anders doen”. Zijn conclusie heeft hij kenbaar gemaakt.

Zelf heb ik in 2009 regie genomen over mijn eigen loopbaan. Nadat ik na een burn-out toch weer in een stressvolle baan was gestapt en privé omstandigheden stress met zich mee brachten, lag een volgende burn-out op de loer. Deze keer zag ik de signalen en besloot ik ze niet meer te negeren en de regie in handen te nemen

Ook ik nodig iedereen uit het gesprek met elkaar aan te gaan met als kern de bewustwording over je eigen duurzame inzetbaarheid in jouw werk. Dit kan op ieder niveau, met je leidinggevende, collega of in teamverband, maar ook met een vriend of vriendin.

Treed in de voetsporen van de HR manager bij een bouwbedrijf die deze gesprekken heeft gevoerd  met zijn medewerkers, de stratenmakers.

Deel dit bericht

Ontdek meer

Geen categorie

Tijd voor verandering

Na 10 mooie jaren samen All Human verder te hebben uitgebouwd is het tijd voor verandering. Muriël van Beurden gaat verder onder de naam All