Doelgericht HR advies met resultaat!

Doelgericht HR advies met resultaat!

Wij hebben zeer recent de Ondernemingsraad van een onderneming geadviseerd bij het opstellen van een Sociaal Plan. Aanleiding en noodzaak voor het schrijven van een Sociaal Plan was de verhuizing van het complete bedrijf naar een andere locatie. Een besluit met verstrekkende gevolgen voor de medewerkers, met name een enorme toename van de dagelijkse reistijd van huis naar werk.

De directie realiseerde zich dat het wenselijk was om samen met de Ondernemingsraad een Sociaal Plan op te stellen om op die manier het draagvlak voor de verhuizing te vergroten.

Zowel de directie als de Ondernemingsraad werden daarbij ondersteund door een extern adviesbureau. In deze zaak hebben wij de belangen van de Ondernemingsraad vertegenwoordigd.

Terugkijkend op dit traject kunnen we concluderen dat wij in een periode van vier (!!) weken in staat zijn geweest om een Sociaal Plan op te stellen waar zowel bestuurder als Ondernemingsraad bijzonder tevreden mee zijn.

Kenmerkend voor het hele proces zijn de constructieve wijze van vergaderen, het nakomen van gemaakte afspraken, respect hebben voor elkaars standpunten en vooral de wens van beide partijen om SAMEN tot een Sociaal Plan te komen.

Ervaring leert dat het opstellen een Sociaal Plan veelal een tijdrovend en langdurig traject is, om nog maar niet te spreken over het eventuele geruzie tussen partijen. Het inschakelen van externe adviseurs bij deze activiteiten lijkt op voorhand niet nodig en wordt uit het oogpunt van kostenbesparing niet gedaan.

De resultaten die in deze casus zijn bereikt, bewijzen het tegendeel en laten zien dat met inzet van externe adviseurs juist kosten bespaard worden. Tevens zijn inhoudelijke afspraken in het Sociaal Plan gemaakt waar zowel bestuurder als Ondernemingsraad in eerste instantie niet aan dachten. Hiermee hebben wij ook inhoudelijk onze bijdrage geleverd, uiteraard rekening houdend met wet- en regelgeving.

Deel dit bericht

Ontdek meer

Geen categorie

Tijd voor verandering

Na 10 mooie jaren samen All Human verder te hebben uitgebouwd is het tijd voor verandering. Muriël van Beurden gaat verder onder de naam All