AI-tool inzetten voor efficiënter werken

Binnen ons werkveld merken wij steeds vaker dat er behoefte is aan efficiënter werken. Met de komst van ChatGPT (AI-tool) kunnen we dat ook direct toepassen! 

Wat kun je eigenlijk met zo’n AI-tool (artificiële intelligentie, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd)? Waarvoor kun je het inzetten en is het voldoende betrouwbaar? In deze blog zullen wij deze vragen beantwoorden en geven wij een opsomming van zaken waarvoor ChatGPT ingezet kan worden. Daarnaast schrijven wij ook over de nadelen van deze AI-tool.

Het is belangrijk op te merken dat ChatGPT niet perfect is en ook niet menselijke expertise vervangt in complexe en/of gevoelige situaties. Het is verstandig om de gegenereerde informatie te verifiëren, zorgvuldig te bestuderen en waar nodig aan te passen.

Waarvoor kun je ChatGPT inzetten?

  1. Tekstgeneratie: ChatGPT kan tekst genereren voor verschillende doeleinden, zoals het schrijven van artikelen, rapporten, creatieve verhalen, gedichten en meer.
  2. Vragen beantwoorden: Het kan antwoorden geven op algemene kennisvragen, technische vragen, wetenschappelijke vragen en meer.
  3. Vertaling: ChatGPT kan teksten vertalen van de ene taal naar de andere.
  4. Samenvattingen: Het kan lange teksten samenvatten tot beknopte versies.
  5. Code schrijven: Voor programmeurs kan ChatGPT helpen bij het genereren van codefragmenten in verschillende programmeertalen.
  6. Creatieve brainstorming: Het kan ideeën aanreiken voor creatieve projecten, zoals het bedenken van nieuwe productnamen, marketingconcepten of plotlijnen voor verhalen.
  7. Ondersteuning bij leren: ChatGPT kan uitleg geven over diverse onderwerpen, zowel op basisniveau als geavanceerd, om studenten te helpen begrijpen.
  8. Klantenservice: Het kan worden ingezet om basisvragen van klanten te beantwoorden of hen door te verwijzen naar de juiste bronnen.
  9. Data-analyse: ChatGPT kan helpen bij het analyseren van gegevens en het verstrekken van inzichten op basis van gegevens.
  10. Juridische en medische informatie: Het kan eenvoudige juridische of medische vragen beantwoorden, maar dient niet te worden gebruikt als vervanging voor professioneel advies op deze gebieden.

Betrouwbaar?
Hoewel ChatGPT eigenlijk een taalwonder is, wordt het door velen beschouwd als een goed alternatief voor Google. De vraag is of deze AI-tool de boel overneemt als het aankomt op HR-werkzaamheden of is het gewoon een fancy vervanging voor professioneel advies?

Hoewel AI waardevolle inzichten en ondersteuning kan bieden, is het absoluut geen vervanging voor professioneel advies of realtime beslissingen. Het zorgt voor een beginpunt, dat gebruikt kan worden voor HR-experts of juridisch deskundigen om zodoende verder het gesprek aan te gaan. ChatGPT  geeft ook zelf aan dat de tool niet bedoeld is ter vervangen van soortgelijke zaken, maar als beginpunt is bedoeld. 

Don’ts
Naast de kracht van de AI-tool om zaken te analyseren en aantekeningen om te zetten naar officiële waarschuwingen, gespreksverslagen of checklisten te genereren, neemt dit een groot risico met zich mee. Het is in ieder geval af te raden om bedrijfsgevoelige informatie, NAW-gegevens en andere persoonlijke informatie in deze tool te delen. Dit omdat ChatGPT al deze informatie opslaat en gebruikt om de functionaliteiten door te ontwikkelen. Al de informatie komt op servers waar de data wordt opgeslagen, dus ook alle bedrijfsgevoelige informatie die jij hierin zou zetten. De kans op datalekken is daardoor aanwezig. Wel kun je de bedrijfsgevoelige informatie vervangen door fictieve gegevens zodat je de informatie anoniem kunt opvragen.

Samenvattend
Samenvattend kunnen we stellen dat ChatGPT een krachtige tool is die in diverse situaties van waarde kan zijn. Het kan worden ingezet voor tekstgeneratie, vragen beantwoorden, vertaling, samenvattingen, code schrijven, creatieve brainstorming, ondersteuning bij leren, klantenservice, data-analyse en het verstrekken van juridische en medische informatie. Echter, het is belangrijk te benadrukken dat ChatGPT niet als een vervanging voor menselijke expertise in complexe of gevoelige situaties dient te worden beschouwd. Verificatie en aanpassingen in gegenereerde informatie is cruciaal.

ChatGPT biedt inzichten en ondersteuning (als beginpunt), professioneel advies binnen de organisatie blijft onmisbaar. Het delen van bedrijfsgevoelige informatie wordt afgeraden vanwege mogelijke datalekken, aangezien ChatGPT deze informatie opslaat en gebruikt voor doorontwikkeling. Kortom, ChatGPT is een waardevolle tool, maar dient met zorg en bewustzijn te worden gebruikt in overeenstemming met zijn beperkingen en privacyoverwegingen.

Leuk weetje
De tien punten waarvoor je ChatGPT kunt inzetten zijn in samenwerking met deze AI-tool gegenereerd. Ook de samenvatting van deze blog is gegenereerd vanuit ChatGPT. Had jij dit opgemerkt ;)?

Deel dit bericht

Ontdek meer

Geen categorie

Tijd voor verandering

Na 10 mooie jaren samen All Human verder te hebben uitgebouwd is het tijd voor verandering. Muriël van Beurden gaat verder onder de naam All